F 17 Wings in Kallinge 2007.

STRÄVAN

Temat för sviten av målningar är en strävan uppåt – en längtan som också möter ett visst motstånd. I huvudmålningen i den stora matsalen uppför barn på en äng en virvlande dans med drakar som cirklar uppåt i luften. Den minsta pojken far fram med utsträckta armar för att härmande upprepa drakjaktens rörelser. Symboler för flygande och flykt kan läsas som ställföreträdande bilder för drömmen om en tillvaro någon annanstans. För barnets del kretsar kanske tankarna kring den åtråvärda vuxenvärlden – dit inga andra väger leder än genom växande och erfarenhet. Edward Jarvis fyller gärna sin bildvärld med stämningar hämtade ur äldre tiders bildkonst. Ofta innehåller dessa bilder berättelser som inte längre är levande för den moderna människan, men sättet att berätta dem finns kvar och utövar en sällsam lockelse. Till detta projekt har inspiration hämtats från italienskt medeltida kyrkomåleri. Därifrån är den stiliserade svarta fågeln mot gul bakgrund på barnens drakar hämtad. Men dess forna uppgift som kraftsymbol i stridens hetta har fått ge vika för nya uppdrag.

Fågelsymboliken står nog snarare för förmågan att lätt kunna färdas från ort till ort och att överbrygga till synes oöverstigliga hinder. Korpen som kikar in igenom fönstret på den lilla figuren i en av målningarna går även att se som en budbärare – eller en helig ande som förmedlar liv, eller en aha-upplevelse om livet. Växande och mognad innebär ju också att utsättas för tyngande prövningar och motstånd. Vissa svårbemästrade djup kan man heller inte ta sig över utan att invänta den rätta tidpunkten. Det finns ett tydligt memento kring tiden som ett parallellt tema i målningarna. Kraniet och timglaset är klassiska symboler för att påminna om att vår tid här på jorden är utmätt. Skatan och björktrasten i sin tur upphäver med sina löften om vingars flykt tidens och rummets bojor – med skiftande villkor vid olika tidpunkter i livet. Det som förbinder dessa punkter är en strävan, ett symboliskt mättat sträckande-sig efter något. Vad vi söker får bli vars och ens hemlighet. Edward Jarvis ger oss med dessa målningar en spelplan för tankarna och en stillsam möjlighet att reflektera kring hur det känns att leva.

Susanna Slöör